Landstede Groep

Ouders en leerlingen


A
Absentie
Apprentice XM

B
Boeken
Brieven en mededelingen

C
Cambridge Engels
Communicatie
Corona (brieven, mededelingen, afspraken, etc.)

D
Device (aankoop en gebruik)
Doorstroomeisen vervolgonderwijs

E
E-mailaccount instellen
Examenblad
Examenreglement
Examenboekje 2021 (link volgt, zodra beschikbaar)


F
Facebook
Flickr
Formulieren

Filmpje Goochem Nieuwleusen

G
Giro- en bankrekeningen
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
groeps.info

H

Herstelgegevens Meander College-account invoeren leerlingen
Huiswerkbegeleiding

I
Iddink
Inloginstructies
Inschrijven Goochem
Inschrijven informatieavond
Inschrijven herkansing
Inschrijven oefenexamens
Inschrijven persoonlijke mentor
Instagram
iPad (aankoop en gebruik)

J
Jaaroverzicht 
JIJ! Toets (TOA Toets)

K
Klachtenbehandeling
Keuzegids Online

L
Leerlingenraad
Leerlingenstatuut
Leermiddelen (aan te schaffen)
Leermiddelen (problemen met inloggen)
Lestijden
LOB

M
Maatschappelijke Stage
Magister
Meander Bigband
(Deel) Medezeggenschapsraad
Microsoft Office 365
Microsoft Office 365-pakket (handleiding en installatie)
Microsoft Teams (handleiding voor leerlingen)

N
Nieuwsbrief

O
Ondersteuningsprofiel
Overgangsnormen
Ouderbijdrage
Ouderraad

P
PowerPoints
Printen op school via Ricoh myPrint
Printen op school via Ricoh myPrint (handleiding)
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Protocol en Reglement

R
Rapport (betekenis codes)

S
Schoolgids 2021 - 2022
Spreekavonden

T
Tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) en studiefinanciering
Toelatingseisen HBO en WO
Toetsrooster
Toptutors
Twitter
Teams (handleiding voor leerlingen)

V
Verlofkaart en vrij vragen (print en vul in)
Verzekeringen
Voorlichtings- en contactavonden
Vrij vragen en ziek melden

W

Wachtwoord Meander College-account zelf opnieuw instellen
Wachtwoord Magister vergeten zelf opnieuw instellen

WiFi instellen via 'eduroam' op Android, iOS (iPad/iPhone), macOS en Windows
Klik hier om de instructiebrief in te zien.

Y
Youtube

Z
Ziek melden en vrij vragen

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle