Landstede Groep

Ouders en leerlingen


A
Apprentice XM
appsindeklas.nl

B
Boeken
Brieven en mededelingen

C
Communicatie
Cambridge Engels

D
DeDecaan.net (Atheneum)
DeDecaan.net (Havo)
DeDecaan.net (Mavo)
Device (aankoop en gebruik)
Doorstroomeisen vervolgonderwijs

E
E-mailaccount instellen
Examenblad
Examenreglement
Excursie Barcelona (informatieboekje)
Excursie Dresden (informatieboekje)

F
Facebook
Flickr


G
Giro- en bankrekeningen
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
groeps.info

H
Huiswerkbegeleiding

I
Iddink
Inloginstructies
Inschrijven Goochem
Inschrijven informatieavond
Inschrijven herkansing
Inschrijven keuzementoraat
Inschrijven oefenexamens
Instagram
iPad (aankoop en gebruik)

J
Jaaroverzicht
JIJ! Toets (TOA Toets)

K
Klachtenbehandeling

L
Leerlingenraad
Leerlingenstatuut
Leermiddelen (aan te schaffen)
Lestijden
LOB

M
Maatschappelijke Stage
Magister
Meander Bigband
(Deel) Medezeggenschapsraad
Microsoft Office 365
Microsoft Office 365-pakket (handleiding en installatie)

N
Nieuwsbrief

O
Ondersteuningsprofiel
Overgangsnormen
Ouderbijdrage
Ouderraad

P
PowerPoints
Printen op school via Ricoh myPrint
Printen op school via Ricoh myPrint (handleiding)
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Protocol en Reglement

R
Rooster
I.v.m. de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is deze link is niet langer actief. De (persoonlijke) roosters zijn in te zien via Magister. 

S
Schoolgids
Spreekavonden

T
Tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) en studiefinanciering
Toelatingseisen HBO en WO
Toetsbeleid
Toetsrooster
Twitter

V
Vakanties en vrije dagen
Verzekeringen
Voorlichtings- en contactavonden
Vrij vragen en ziek melden

W
WiFi instellen via 'eduroam' op AndroidiOS (iPad/iPhone), macOS en Windows

Y
Youtube

Z
Ziek melden en vrij vragen

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: info@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle