Landstede Groep

Ouders en leerlingen

Informatie Inloggen en links

B
Boeken
Brieven en mededelingen

C
Communicatie
Cambridge Engels

D
Device (aankoop en gebruik)
Doorstroomeisen vervolgonderwijs

E
E-mailaccount instellen
Examenboekje 2018
Examenreglement
Excursie Barcelona (informatieboekje)
Excursie Dresden (informatieboekje)

G
Giro- en bankrekeningen
GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)

H
Huiswerkbegeleiding

I
Iddink
Inloginstructies
iPad (aankoop en gebruik)

J
Jaaroverzicht

K
Klachtenregeling
Klachtenbehandeling intern
Klachtenbehandeling extern

L
Leerlingenraad
Leermiddelen (aan te schaffen)
Lestijden

M
Maatschappelijke Stage
Meander Bigband
(Deel) Medezeggenschapsraad
Microsoft Office 365-pakket installeren

N
Nieuwsbrief

O
Overgangsnormen
Ouderbijdrage
Ouderraad

P
PowerPoints
Printen op school
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)
Protocol en Reglement

S
Schoolgids 2017-2018
Spreekavonden

T
Tegemoetkoming schoolkosten (WTOS) en studiefinanciering
Toelatingseisen HBO en WO
Toetsbeleid
Toetsrooster

V
Vakanties en vrije dagen 2017-2018
Verzekeringen
Voorlichtings- en contactavonden
Vrij vragen en ziek melden

Z
Ziek melden en vrij vragen

Ouders
Examenblad
Inloginstructies
Inschrijven informatieavond
Magister

Leerlingen
Apprentice XM
appsindeklas.nl
DeDecaan.net Atheneum
DeDecaan.net Havo
DeDecaan.net Mavo
Examenblad
groeps.info
Inloginstructies
Inschrijven herkansing
Inschrijven keuzementoraat
Inschrijven oefenexamens
JIJ! Toets (TOA Toets)
Magister
Microsoft Office 365
Printen (Ricoh myPrint)
Rooster

Social Media
Facebook
Flickr
Instagram
Twitter
Youtube

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: info@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle