Landstede Groep

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Algemeen deel PTA
In het algemeen deel van het PTA vind je alle informatie die van belang is voor de dagelijkse gang van zaken rond o.a. toetsen en toetsweken.

PTA algemeen

PTA mavo 
PTA havo en atheneum 

PTA's per vak/jaarlaag

PTA mavo 3
PTA mavo 4
PTA havo 4
PTA havo 5
PTA atheneum 4
PTA atheneum 5
PTA atheneum 6 

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle