Landstede Groep

Van mavo naar havo

In het schooljaar 2016 - 2017 is het Meander gestart met de zesjarige havo. Een leerroute voor de ambitieuze mavoleerling die graag naar het hbo wil en extra uitdaging aankan. De zesjarige havo is bedoeld voor leerlingen met een mavo/havo advies. Deze leerling heeft waarschijnlijk voldoende capaciteiten + een havo-ambitie, maar is gebaat bij een rustiger onderwijstempo. Op de zesjarige havo krijgen leerlingen langer de tijd om kennis op te doen, vaardigheden te ontwikkelen en toe te werken naar het havodiploma. Dit realiseren we door leerlingen een havo onderwijsprogramma aan te bieden waarbij de moeilijkste stof achterwege gelaten wordt. De toetsen zijn aangepast aan het niveau van de mavo-havo leerling. 

Tijdens de lessen wordt extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van studie- en metacognitieve vaardigheden die noodzakelijk zijn voor een succesvolle afronding van de havo en de doorstroom naar het hbo. Elke leerling heeft standaard 7 mavo eindexamenvakken en wordt tot en met klas 3 (aangepast) getoetst op havoniveau. In klas 4 ligt de focus enkel op de mavo om de leerlingen goed voor te bereiden om hun mavo-
examen.

Alle leerlingen binnen de leerroute doen na vier jaar mavo-examen. Na afloop van het examen (in juni) volgen zij, tot aan de zomervakantie, een aangepast onderwijsprogramma ter voorbereiding op het vierde leerjaar van de havo. Degenen die het vierde leerjaar van de zesjarige havo succesvol afsluiten met het behalen van een diploma hebben hiermee automatisch toegang tot havo 4.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle