Landstede Groep

(Deel)medezeggenschapsraad

De scholengroep, waarvan wij onderdeel zijn, heeft een medezeggenschapsraad. Het Meander College heeft bovendien een deelraad. Hierin zijn ouders/ verzorgers, leerlingen en medewerkers van de school vertegenwoordigd en ze zijn gesprekspartner voor de locatieleiding voor alle bestuurlijke en onderwijskundige zaken. De raad heeft advies- en instemmingsrecht.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle