Landstede Groep

Klachtenbehandeling

Wij gaan zorgvuldig om met onze leerlingen en willen klachten zoveel mogelijk voorkomen. Toch kan het voorkomen dat een leerling of ouder/verzorger het ergens niet mee eens is of vindt dat er iets niet goed gaat. Indien u een klacht heeft, is de mentor het eerste aanspreekpunt. Samen wordt geprobeerd om met de betrokkene(n) een oplossing voor het probleem te vinden. Wanneer dit niet lukt, kan er een klacht worden ingediend bij de rector. Indien ook dit niet leidt tot een passende oplossing, kan de klacht extern worden neergelegd. Het Meander College is onderdeel van Landstede Groep, klik hier om het klachtenprotocol van Landstede Groep in te zien.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle