Landstede Groep

De ouderraad van het Meander bestaat uit een diverse groep enthousiaste ouders/verzorgers die zich betrokken voelen bij het onderwijs op het Meander College. De ouderraad fungeert als klankbord voor de school, als denktank en als belangbehartiger voor alle ouders/verzorgers. In de flyer lees je meer over de taken en rollen van de ouderraad.

Per schooljaar zijn er ongeveer drie open bijeenkomsten met (één van) de teamleiders. De ouderraad heeft in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad (DMR) geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting het management. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren.

Heb je vragen/opmerkingen voor de ouderraad of wil je een bijeenkomst bijwonen? Wij ontvangen ze graag! Wil je deelnemen aan de ouderraad? Bekijk hier de openstaande vacature(s)?

Het mailadres van de ouderraad is: ouderraad@meandercollege.nl

Bezetting
Momenteel zijn de volgende ouders actief in de ouderraad: Suzanne Peeters, Marco Huisman, Janet Mensink.

Vergaderdata

3 oktober 2023
datum volgt nog
datum volgt nog
Tegen het einde van het schooljaar organiseren we een informatieve ouderavond over een actueel onderwerp.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle