Landstede Groep

De ouderraad van het Meander bestaat uit een diverse groep enthousiaste ouders/verzorgers die zich betrokken voelen bij het onderwijs op het Meander College. De ouderraad fungeert als klankbord voor de school, als denktank en als belangbehartiger voor alle ouders/verzorgers. In de flyer lees je meer over de taken en rollen van de ouderraad.

Per schooljaar zijn er ongeveer drie open bijeenkomsten met (één van) de teamleiders. De ouderraad heeft in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad (DMR) geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting het management. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren.

Heb je vragen/opmerkingen voor de ouderraad
Wij ontvangen ze graag! Wil je deelnemen aan de ouderraad? Het e-mailadres van de ouderraad is: ouderraad@meandercollege.nl

Wil je een keer een vergadering bijwonen?
Je bent van harte welkom. Laat het ons via de mail weten. De vergaderingen vinden plaats in de personeelskantine van de school.

Wie zitten er in de ouderraad?
Momenteel zijn de volgende ouders actief in de ouderraad: Suzanne Peeters, Marco Huisman, Janet Mensink, Simone Meerveld, Marleen Zanen en Selma Elferink.

Heb je ook interesse in deelname aan de ouderraad? Mail ons voor meer informatie.

Vergaderdata

dinsdag 10 oktober 2023 van 19.30 - 21.30 uur
dinsdag 16 januari 2024 van 19.30 - 21.30 uur
woensdag 20 maart 2024 van 19.30 - 21.30 uur
donderdag 23 mei 2024 - thema-avond voor alle ouders/verzorgers

 

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle