Landstede Groep

E-mailadressen medewerkers Meander College

medewerker titulatuur professie e-mailadres
mevrouw Abma   Engels mabma@meandercollege.nl
mevrouw Adolfsen   hoofd administratie eadolfsen@meandercollege.nl
meneer Aktepe   economie, bedrijfseconomie aaktepe@meandercollege.nl
meneer Apotheker drs. Engels, stafmedewerker japotheker@meandercollege.nl
mevrouw Baakman   Engels, BOSS-training pbaakman@meandercollege.nl
mevrouw Baars-Soppe MEL directeur a.i. rbaars@meandercollege.nl
meneer Bakker drs. Frans bebakker@meandercollege.nl
meneer Barneveld   gym, decaan mavo, gbarneveld@meandercollege.nl
    leerlingcoördinator  
mevrouw Been   management assistente rbeen@meandercollege.nl
meneer Beens   aardrijkskunde wbeens@meandercollege.nl
meneer Blom   gym ablom@meandercollege.nl
mevrouw Blom   beleidsmedewerker sblom@meandercollege.nl
mevrouw Bonthuis   drama, BOSS-training sbonthuis@meandercollege.nl
meneer Boom   administratie reboom@meandercollege.nl
mevrouw Borghuis   gym, Podium Sport mborghuis@meandercollege.nl
meneer van den Bos   biologie jvandenbos@meandercollege.nl
mevrouw Brands   tekenen abrands@meandercollege.nl
mevrouw Brink MSc wiskunde mbrink@meandercollege.nl
meneer Broeren   Engels gbroeren@meandercollege.nl
meneer Brokke   geschiedenis dbrokke@meandercollege.nl
mevrouw Brons   levensbeschouwing, fbrons@meandercollege.nl
    decaan atheneum  
meneer Dam   muziek, Podium Muziek adam@meandercollege.nl
mevrouw ten Damme   gym dtendamme@meandercollege.nl
meneer van der Deen   muziek, Podium Muziek jvanderdeen@meandercollege.nl
mevrouw Dekker   Nederlands, vertrouwenspersoon bdekker@meandercollege.nl
    vervangend teameider mavo  
meneer Dekker (DJES)   Scheikunde jedekker@meandercollege.nl
meneer Dekker (DEKJ)   Nederlands jdekker@meandercollege.nl
meneer Dijkstra Dr. filosofie mdijkstra@meandercollege.nl
mevrouw Doeve   administratie jdoeve@meandercollege.nl
meneer Doornekamp Drs. teamleider atheneum rdoornekamp@meandercollege.nl
meneer Eijkelkamp   technisch onderwijsassistent meijkelkamp@meandercollege.nl
mevrouw Goedhart   Engels, zorgcoördinator ngoedhart@meandercollege.nl
mevrouw van der Goot   Nederlands avandergoot@meandercollege.nl
meneer Haaksma Drs. biologie, mens & natuur bhaaksma@meandercollege.nl
meneer Haan   elektronicaclub mhaan@meandercollege.nl
meneer Hamming Drs. Duits, vertrouwenspersoon ehamming@meandercollege.nl
meneer Harsevoord   conciërge hharsevoord@meandercollege.nl
meneer Haven MEd geschiedenis bhaven@meandercollege.nl
mevrouw van der Heide   Engels jcvos@meandercollege.nl
mevrouw Helbers   biologie lhelbers@meandercollege.nl
mevrouw den Hertog   teamleider OOP tdenhertog@meandercollege.nl
mevrouw Holm Mogensen   natuur & techniek, nask 1, natuurkunde iholmmogensen@meandercollege.nl
meneer Hovestad   instructeur khovestad@meandercollege.nl
mevrouw Hulzebosch   biologie mhulzebosch@meandercollege.nl
meneer Huurman   gym, leerlingcoördinator jhuurman@meandercollege.nl
mevrouw Jansen-Kronenberg   wiskunde pkronenberg@meandercollege.nl
meneer de Jong   economie tdejong@meandercollege.nl
mevrouw Jongeneel   gym sjongeneel@meandercollege.nl
meneer Kaan   geschiedenis lkaan@meandercollege.nl
mevrouw Kamp MEd economie, bedrijfseconomie mmkamp@meandercollege.nl
mevrouw van de Kamp   biologie mvandekamp@meandercollege.nl
mevrouw Kamphuis   economie akamphuis@meandercollege.nl
mevrouw Kerssies   Engels fkerssies@meandercollege.nl
mevrouw Klein   wiskunde dklein@meandercollege.nl
mevrouw Knol   biologie lknol@meandercollege.nl
mevrouw Koelink   Frans tkoelink@meandercollege.nl
meneer Koers Drs. aardrijkskunde, schoolopleider gkoers@meandercollege.nl
mevrouw Koers   Duits tkoers@meandercollege.nl
meneer Kok   conciërge vkok@meandercollege.nl
mevrouw de Koning   Nederlands mjdekoning@meandercollege.nl
mevrouw Krikke   Nederlands wkrikke@meandercollege.nl
mevrouw Kroes MEd scheikunde mkroes@meandercollege.nl
meneer Kroesen   wiskunde jkroesen@meandercollege.nl
mevrouw Kuiper Drs. Duits bakuiper@meandercollege.nl
meneer Kuper MSEN teamleider havo gkuper@meandercollege.nl
mevrouw Last   aardrijkskunde halast@meandercollege.nl
mevrouw Leeuwerik Drs. Nederlands mleeuwerik@meandercollege.nl
meneer Lokate   Duits blokate@meandercollege.nl
meneer Man in 't Veld   wiskunde smanintveld@meandercollege.nl
mevrouw Meekers   pr & communicatie, lmeekers@meandercollege.nl
    decaan havo  
meneer van Mil   geschiedenis tvanmil@meandercollege.nl
meneer Muis   economie rmuis@meandercollege.nl
meneer Neuteboom   natuurkunde jneuteboom@meandercollege.nl
mevrouw Nicolaij   roostermaker hnicolaij@meandercollege.nl
mevrouw Nijmeijer   Nederlands lnijmeijer@meandercollege.nl
mevrouw Noordman drs. MA Nederlands jnoordman@meandercollege.nl
meneer Odinot MBA directeur (tijdelijke vervanging door:) rbaars@meandercollege.nl
meneer Oostra   Frans, licht- en geluidploeg boostra@meandercollege.nl
mevrouw van der Plas   tekenen, handvaardigheid pbilker@meandercollege.nl
meneer Ploegmakers   natuurkunde, nask 1, Podium Techniek gploegmakers@meandercollege.nl
mevrouw Renting   Engels jrenting@meandercollege.nl
meneer Roelofs MEd aardrijkskunde mroelofs@meandercollege.nl
meneer la Roi   handvaardigheid, Podium Techniek plaroi@meandercollege.nl
mevrouw Roorda   wiskunde mroorda-vnes@meandercollege.nl
mevrouw Russchen   scheikunde brusschen@hetccc.nl
meneer Sandee   aardrijkskunde bsandee@meandercollege.nl
meneer Schra Drs. maatschappijleer elschra@meandercollege.nl
meneer Schregardus   wiskunde dschregardus@meandercollege.nl
mevrouw Schurink - de Groot   handvaardigheid, tekenen aschurink@meandercollege.nl
mevrouw Sebens   tekenen asebens@meandercollege.nl
mevrouw Smit MA, MEd levensbeschouwing mismit@meandercollege.nl
mevrouw Springer   conciërge wspringer@meandercollege.nl
mevrouw Spruyt   Frans cspruyt@meandercollege.nl
meneer Steenbergen   Nederlands wsteenbergen@meandercollege.nl
meneer van Tilburg   drama, ckv, Podium Theater, rtilburg@meandercollege.nl
    theaterproductie  
mevrouw Tolud   levensbeschouwing etolud@talentstad.nl
mevrouw van der Velde   Duits nvelde@meandercollege.nl
meneer Veltman   technisch onderwijsassistent oveltman@meandercollege.nl
meneer Venhuizen   geschiedenis, aardrijkskunde evenhuizen@meandercollege.nl
mevrouw Verwoert   levensbeschouwing iverwoert@meandercollege.nl
meneer van Vilsteren   facilitair beheer jvanvilsteren@meandercollege.nl
mevrouw Vis   wiskunde cvis@meandercollege.nl
mevrouw Visscher   ckv, cultuurcoördinator svisscher@meandercollege.nl
meneer Waanders   scheikunde, nask 2, biologie jhwaanders@agnietencollege.nl
mevrouw Wassink   tekenen, Podium Beeldend, kwassink@meandercollege.nl
    handvaardigheid  
mevrouw van de Werfhorst   Engels mvandewerfhorst@meandercollege.nl
mevrouw Wevers   wiskunde jawevers@meandercollege.nl
mevrouw Wienk   technisch onderwijsassistent lwienk@meandercollege.nl
meneer Wienk   wiskunde rwienk@meandercollege.nl
mevrouw Wijermars   roostermaker jwijermars@meandercollege.nl
meneer van Winkel   natuur en techniek, wiskunde, mvanwinkel@meandercollege.nl
    natuurkunde, Podium Techniek  
meneer de Wit   gym jdewit@meandercollege.nl
mevrouw Witte   geschiedenis nwitte@meandercollege.nl

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle