Landstede Groep
IMG E9041

Op onze school laten we ons inspireren door de christelijke levensvisie.
We organiseren lessen en activiteiten waarbij we op een open en respectvolle manier met elkaar in gesprek gaan. Bijvoorbeeld tijdens de lessen levensbeschouwelijke vorming. Ook van een ontmoeting met anderen word je wijzer. Op excursie, in debat, tijdens een gastles en door het doen van onderzoek verruim je je blik. Je leert om je in te leven in de overtuiging/identiteit van anderen. Je ontdekt overeenkomsten, leert verschillen te respecteren en vindt uit wat waardevol is voor jezelf.

Een deel van de leerlingen en medewerkers van het Meander College
heeft een christelijke achtergrond. Sommigen behoren tot een kerk, zijn protestants, evangelisch, katholiek, islamitisch of hindoe. Andere collega’s en leerlingen belijden niet actief een geloof. Op onze school is iedereen van harte welkom!

Identiteit in de praktijk
Elke dag is er na de eerste pauze een bezinningsmoment waarop je met de klas in gesprek gaat aan de hand van een actueel thema. Jaarlijks is er een kerst- en paasviering die door leerlingen wordt vormgegeven. Samen vieren we op Paarse Vrijdag hoe mooi en divers onze veelkleurige samenleving is.

Vormend
We nodigen je uit om je mening te vormen over onderwerpen, als: Wie ben ik? Anders-zijn. Helpen. Arm en rijk. Leven en dood. Vriendschap. Trouw. Lijden en kwaad. Je verdiept je in wegwijzende verhalen (legendes, Bijbelverhalen, mythen, sprookjes en films). Je leert een kritisch-onderzoekende houding aan te nemen en je mening te verwoorden. Ook doe je een maatschappelijke stage waarbij je je belangeloos inzet voor de samenleving.

Ten tijde van de lockdown kon de Paasviering helaas niet in de aula worden gehouden. Om toch met elkaar stil te kunnen staan, werd er een film gemaakt. Deze is schoolbreed bekeken en vervolgens met mentor klassikaal nabesproken. Hieronder is de film "Het verhaal van het Meander" te zien.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle