Landstede Groep
Funfair

Zoveel te doen!

Hoe leuker school is, des te groter de kans op goede cijfers. Daarom wisselen wij het leren altijd af met gezellige, culturele, creatieve en sportieve activiteiten. Op het Meander is ontzettend veel te doen en altijd iets om naar uit te kijken. Sommige activiteiten zijn onderdeel van de lessen, bij andere bepaal je zelf of je meedoet.

Vieringen

Een schoolbrede paas- en kerstviering met jaarlijks wisselend thema. Voor leerlingen, door leerlingen.

Muzikale activiteiten

 • Meander Junior Bigband
  (voor klas 1 en 2)
 • Meander Bigband
  (voor klas 3 t/m 6)
 • Meander Junior Kamerkoor
 • Meander Vocaal
 • Meander Strijkensemble

Culturele en creatieve activiteiten

 • workshops in en buiten de lessen
 • tentoonstellingen met werk van leerlingen
 • het Meander Cultuurtraject
 • culturele podiumavonden
  'Meander’s Got Talent'
 • licht- en geluidploeg
 • jaarlijkse theaterproductie
 • open ateliers
 • CJP pas
 • lidmaatschap bibliotheek

Sportieve activiteiten

• interscolaire sporttoernooien
• Big Five Landstede
• schaatsen op natuurijs of op de kunstijsbaan
• deelname Aa-landenloop
• ski-reis
• sportinstuiven
• De Athenespelen in Groningen

Gezellige activiteiten

 • klassenavonden
 • leerlingenvereniging (o.a. disco’s en activiteiten rond thema’s als
  Sinterklaas en Valentijn)
 • Bezoek kerstmarkt Duitsland

Maatschappelijk en betrokken

 • Maatschappelijke stage
 • Leerlingenraad
 • Acties voor goede doelen 
 • Internationale contacten met scholen in het buitenland
 • Paarse Vrijdag
 • Debatclub 

Wetenschappe­lijke activiteiten

 • Elektronicaclub
 • Deelname aan olympiades
 • Deelname LEGO League
 • Deelname wedstrijd profielwerkstukken
 • Deelname skelterrace

Vrijwillige ouderbijdrage
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken. Voor waardevolle voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, ontvangt de school geen vergoeding. Denk hierbij aan introductieactiviteiten, excursies, vieringen, uitwisselingen en buitenlandse reizen. Het zijn juist deze activiteiten die de leerlingen vaak bij blijven en die zij als waardevol ervaren. Per 1 augustus 2021 regelt de wet dat elke leerling mee moet kunnen doen aan onze schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald het recht hebben om deel te nemen en dat niemand mag worden buitengesloten. Om deze activiteiten aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage in de vorm van vrijwillige schoolkosten algemeen én specifiek. Ook zonder betaling van deze bijdrage kan iedereen op het Meander volwaardig onderwijs volgen. Wel kan het uitblijven van deze vrijwillige bijdrages ertoe leiden dat de schoolleiding zich genoodzaakt ziet onderdelen te schrappen wegens onvoldoende financiële middelen. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders/verzorgers elk jaar vrijwillig bijdraagt, zodat we onze activiteiten kunnen blijven aanbieden.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle