Landstede Groep

Aankoop & gebruik device

iPad in het onderwijs
De inzet van ICT past bij onze visie op onderwijs. Het helpt de docent om de lesstof beter uit te leggen, het leren actueel te maken en om maatwerk te leveren. Onze maatschappij kan niet meer zonder nieuwe technologieën en moderne media. Onze leerlingen gebruiken een device (iPad) ter ondersteuning van het leren; om actief met de leerstof om te gaan zodat kennis beter beklijft.

iPad op het Meander College en thuis
Op onze school is een draadloos wifi-netwerk zodat leerlingen tijdens lessen informatie kunnen opzoeken. Tijdens tussenuren en thuis kunnen leerlingen verder werken waar ze tijdens de les zijn gebleven. Voor veel lessen wordt gebruik gemaakt van het internet voor extra informatie, filmpjes, animaties, werkbladen en extra oefeningen. Niet in alle lessen wordt de iPad gebruikt. We zetten de iPad verstandig in als instrument als het behulpzaam is bij het leren. Hiernaast is de iPad een handig instrument om te communiceren, tussen en met de leerlingen, de docenten en de ouders/verzorgers thuis. De voortgang van de leerlingen met betrekking tot aanwezigheid, cijfers en agenda zijn daarnaast eenvoudig te benaderen en bij te houden via Magister.

Advies Meander iPad
Het Meander College adviseert een recent model iPad met 32GB opslag, omdat het apparaat van goede kwaliteit is, een goede accu, voldoende opslagruimte en bovendien werkcapaciteit heeft. Veel digitale toepassingen voor het onderwijs worden ontwikkeld voor de iPad. Daarnaast willen wij het dringend advies geven om minimaal 2 GB aan opslagruimte vrij te houden voor het gebruik van de iPad in de les, om te voorkomen dat de iPad 'vol' zit wanneer hij op school ingezet wordt. Leerlingen die werken met een ander device of een ander besturingssysteem worden verzocht goed te letten op kwaliteit van de accu, de hoeveelheid werk en opslagruimte, snelheid en de mogelijke toepassingen en programma's. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor het beheer en het toezicht op het device. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of diefstal.

E-mail
Elke leerling ontvangt na de zomervakantie maar voor de herfstvakantie namens het Meander College een e-mailadres dat eindigt op @leerling.meandercollege.nl. Het Meander College zal regelmatig met leerlingen communiceren via dit e-mailadres over bijvoorbeeld excursies, roosterwijzigingen of andere belangrijke informatie. In de mentorlessen zal worden uitgelegd hoe dit e-mailadres ingesteld kan worden op de iPad van uw kind.

Magister
Naast een e-mailadres van het Meander College ontvangt elke leerling en zijn/haar ouders/verzorgers zo snel mogelijk na de zomervakantie de inloggegevens voor het persoonlijke account van Magister.

Microsoft Office
Met het e-mailadres van de school kan door leerlingen gratis gebruik worden gemaakt van het Microsoft Office-pakket. In de mentorlessen zal worden uitgelegd hoe het account voor Microsoft Office ingesteld kan worden op de iPad van uw kind.

Korting op aanschaf iPad
Speciaal voor leerlingen van het Meander College is in samenwerking met het bedrijf Pro School een webshop gebouwd. Via deze webshop is het mogelijk om een iPad en eventueel een beschermende hoes met korting aan te schaffen. Klik hier voor de webshop van Pro School. Het wachtwoord om de webshop te bezoeken is: xndmean

Mocht de aanschaf van een elektronisch apparaat een financieel probleem opleveren voor ouder(s)/verzorgers, dan kan de betreffende leerling een apparaat in bruikleen krijgen. Neem hiervoor even contact op met de teamleider.

 

 

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle