Landstede Groep

Afwezig/ziek/beter melden

Absent melden

Wanneer een leerling wegens omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) niet (op tijd) op school kan zijn, moet dit voor 08.15 uur per mail worden gemeld door de ouder/verzorger. Oók wanneer de leerling pas het tweede of derde uur les heeft. Dit in verband met de dagelijkse verwerking van absenten. Indien contact per mail niet kan of niet wenselijk is, kan de melding telefonisch worden doorgegeven (088-8507770). Bij het ziekmelden per e-mail verzoeken wij u uw e-mailadres te gebruiken zoals dit in Magister bij ons bekend is. Graag mailen naar:

absentie@meandercollege.nl

Ziekmelden via Magister

Behalve per mail kunt u uw kind zelf ook ziek melden in Magister.

Let op!
Via Magister kunt u alleen ziek melden voor een hele schooldag. Wilt u uw kind afwezig melden voor enkele uren, bijvoorbeeld i.v.m. een bezoek aan de orthodontist, dan kan dit helaas (nog) niet via Magister. Voor dergelijke absenties moet u voorlopige nog steeds een mail sturen.

Overigens kunt u in Magister uitsluitend per dag ziek melden. Is uw kind meerdere dagen ziek en wilt u via Magister ziek melden, dan dient u dit dus dagelijks te doen.

Wanneer een leerling ’s morgens ziek gemeld wordt, dan zal er bij het 1e uur ZS (Ziek als Signaal) komen te staan, en vervolgens een rode A bij de rest van de lesuren die dag. Deze melding blijft staan totdat de leerling beter is gemeld, ook indien het meerdere dagen betreft. De ziekmelding hoeft niet dagelijks herhaald te worden. Als de leerling absent staat gemeld en er is geen contact geweest met school, dan zal de conciërge telefonisch contact opnemen in de loop van het 2e uur.

Na elk (lang) weekend, een vakantie en bij aanvang van een toetsweek zal een eventuele ziekmelding opnieuw gedaan moeten worden. Tijdens toetsweken dient elke dag een nieuwe melding gedaan te worden.

Als een leerling in de loop van een lesdag ziek naar huis gaat, dan wordt er een ZH (Ziek naar Huis) bij het betreffende uur vermeld.

Beter melden

Beter melden kan (nog) niet via Magister en dient dus altijd per mail gedaan te worden (absentie@meandercollege.nl) op de dag dat uw kind weer op school komt en voor 08.15 uur.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle