Landstede Groep
IMG 4801

De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken. Voor waardevolle voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, ontvangt de school geen vergoeding. Denk hierbij aan introductieactiviteiten, excursies, vieringen, uitwisselingen en buitenlandse reizen. Het zijn juist deze activiteiten die de leerlingen vaak bij blijven en die zij als waardevol ervaren. Per 1 augustus 2021 regelt de wet dat elke leerling mee moet kunnen doen aan onze schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald het recht hebben om deel te nemen en dat er niemand mag worden buitengesloten.

Om deze activiteiten aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage in de vorm van vrijwillige schoolkosten algemeen én specifiek. Ook zonder betaling van deze bijdrage kan iedereen op het Meander volwaardig onderwijs volgen. Wel kan het uitblijven van deze vrijwillige bijdrages ertoe leiden dat de schoolleiding zich genoodzaakt ziet onderdelen te schrappen wegens onvoldoende financiële middelen. Aan het begin van elk schooljaar worden ouders/verzorgers geïnformeerd over de verschillende, vrijwillige kosten in dat jaar. Een volledig overzicht hiervan (per niveau/leerjaar) vindt u hieronder.

Vrijwillige ouderbijdrage (algemene kosten)
De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor zinvolle en wenselijke activiteiten en voorzieningen. Voor het schooljaar 2023-2024 vragen we een vrijwillige bijdrage van € 80,00 per leerling. Voor leerlingen wiens ouders/verzorgers financieel niet in staat zijn om aan de schoolactiviteiten bij te dragen, is er een solidariteitsfonds. Voor meer informatie over dit fonds kunt u contact opnemen met één van de teamleiders. Op het Meander College kiezen we voor ervaringsleren. We willen u dan ook vriendelijk vragen om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen.

Algemene vrijwillige ouderbijdrage 2023 - 2024

culturele activiteiten / CJP-pas  € 25,-
gebruik kluisjes  € 10,-
introductie / projecten / sportdagen  € 25,-
bezinningsmateriaal, uitvoering Kerst- en Paasviering € 12,50
leerlingenraad  € 5,-
solidariteitsfonds  € 2,50


Na afloop van het schooljaar verantwoorden we in de jaarrekening
de inzet van de ouderbijdrage aan de ouders van de ouderraad en dmr.

Specifieke, vrijwillige schoolkosten
Aan het begin van het schooljaar ontvangen alle ouders/verzorgers een overzicht van kosten die betrekking hebben op de klas waar hun kind in zit. Het gaat hierbij om kosten voor bijvoorbeeld excursies, (culturele) activiteiten, schoolreizen, etc.. De activiteiten zijn direct verbonden aan het onderwijsprogramma.

Excursies
Per leerjaar organiseert het Meander gemiddeld twee vrijwillig betaalde excursies. De invulling van deze excursies is gekoppeld aan de reguliere lesstof van één of meerdere vakken. Daarnaast worden in de bovenbouw enkele vakspecifieke excursies georganiseerd.

Meerdaagse reizen
Dit jaar staan de volgende meerdaagse reizen op het programma:

Uitwisseling Coesfeld Cloppenburg  atheneum 2  € 125,-
Uitwisseling Dresden  atheneum 4  € 250,-
Cultuurreis Berlijn  mavo 4  € 425,-
Buitensportkamp Ardennen  havo 4  € 250,-
Cultuurreis Praag  havo 5  € 400,-
Cultuurreis Parijs  atheneum 6  € 400,-


Podiumvakken

Om de vijf podiumvakken in klas 1, 2 en 3 aan te kunnen bieden, vragen we 50 euro onkostenvergoeding. Ook dit betreft een vrijwillige bijdrage waarmee we extra’s als een Podiumdag met workshops en diverse excursies kunnen organiseren.

Facturatie
Het Meander College is onderdeel van Landstede Groep. Voor de facturering van schoolkosten maakt Landstede Groep gebruik van het digitale facturatiesysteem WIS Collect. Ouders/verzorgers ontvangen een mail met daarin een link naar een factuur. Middels het klikken op de link, komt u in de veilige omgeving van dit betaalsysteem. Hier kan gekozen worden voor betaling via IDEAL of voor betaling door overboeking. Tevens kan er gekozen worden voor betaling in termijnen. Voor verder overleg kunt u mailen naar: debiteurenVO@landstede.nl. Een overzicht van ontvangen en betaalde facturen is online beschikbaar.

Kindregeling
We attenderen u er graag op dat er in veel gemeenten, waaronder Zwolle, een ‘kindregeling’ wordt aangeboden. Deze is bedoeld voor een tegemoetkoming in diverse schoolkosten. Informatie hierover vindt u op de website van uw gemeente. Klik hier voor die van de gemeente Zwolle.

Tegemoetkoming in de schoolkosten
Onder bepaalde voorwaarden kan een leerling (vanaf 18 jaar) een tegemoetkoming in de schoolkosten voor scholieren krijgen. Meer informatie over deze tegemoetkoming vindt u hier.

Totaaloverzicht vrijwillige ouderbijdrage 2023 - 2024

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle