Landstede Groep

GMR (Gemeenschappelijke MedezeggenschapRaad)

Stichting Agnieten College/De Boog (waarvan het Meander College onderdeel is), heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn personeel, ouders/verzorgers en leerlingen vertegenwoordigd van alle scholen van deze stichting. In de GMR wordt gesproken en gestemd over gemeenschappelijke onderwerpen. De GMR heeft als gesprekspartner de vo-directeuren van de stichting en in voorkomende gevallen het college van bestuur van de Landstede Groep. De raad heeft advies- en instemmingsrecht.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle