Landstede Groep
Britse Vlag 2

Cambridge Engels

Op het Meander College bieden wij de mogelijkheid aan om één van de Cambridge English certificaten te halen. Leerlingen die goed zijn in Engels en meer uit het vak willen halen, kunnen examen doen op een voor hen geschikt niveau. Het programma start in het voorexamenjaar en wordt afgesloten in november of december van het examenjaar.  Het Meander College is een door Cambridge English erkend preparation centre. Wij werken samen met TalkingEnglish, een officieel Cambrige exam centre in Zwolle.

Wat is Cambridge English?

Het Cambridge English examen is opgezet door de prestigieuze University of Cambridge. De Cambridge English certificaten worden wereldwijd door duizenden instellingen en instanties erkend. Om die reden is een Cambridge English certificaat een fantastische aanvulling op het diploma. Daarnaast biedt het vak getalenteerde leerlingen de kans om Engels op een hoger niveau af te ronden dan met hun huidige leerstroom mogelijk is.

Cambridge English is echter niet ‘beter’ dan het reguliere vak Engels op het Meander College. Het onderscheidt zich van het reguliere programma in die zin dat er uitsluitend op communicatieve vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) wordt geconcentreerd. Het programma richt zich op één doel: voorbereiden op de Cambridge examens. De voertaal is 100% Engels, zowel in de boeken als tijdens de lessen.

Wat dat betreft is het Cambridge English programma beperkt: er is geen ruimte voor taalkundige of inhoudelijke verdieping, creatieve taalvormen, literatuur of examentraining. Om die reden is het programma volledig extra-curriculair. Er kunnen geen onderdelen uit het PTA vervangen worden met het Cambridge English examen.

Voor wie is het Cambridge Programma?

Het programma richt zich op leerlingen in het voorexamenjaar. Om deel te kunnen nemen aan het programma moet de leerling aan de volgende eisen voldoen:

  • Gemiddeld een 7.0 of hoger voor het vak Engels.
  • Gemiddeld een 6.0 of hoger over alle vakken.
  • Niet meer dan 2 tekorten.
  • De motivatie om meer uit het vak te willen halen.
  • De vaardigheid om zelfstandig te kunnen werken aan de opdrachten.
  • De bereidheid om er vrije tijd er in te steken.

We raden leerlingen aan om altijd een gesprek met de docent aan te gaan wanneer ze twijfelen aan bovenstaande eisen.

Aanmelden

Aanmelden kan door een motivatiebrief in het Engels te schrijven met daarin de volgende punten:

  • Waarom je mee wilt doen aan het examen
  • Welk examen je zou willen doen
  • Wat je huidige niveau van Engels is (sterke en zwakke punten)
  • Welke uitdagingen je verwacht en hoe je daar mee om zal gaan (minder vrije tijd, plannen, extra werk, enz.).

Na de herfstvakantie informeren we leerlingen in de voorexamenklassen over het programma en hoe je je aan kunt melden. We starten altijd in periode 3.

Welk examens zijn er?

Onze leerlingen kunnen examen doen op drie verschillende niveaus:

mavo en havo First Certificate
havo/vwo Advanced Certificate
vwo+ Proficiency


Er wordt altijd overlegd met een leerling overlegd welk examen het beste past.

Tijdspad

Na de herfstvakantie Informeren voorexamenklassen
Na de kerstvakantie Motivatiebrief inleveren
  Berichtgeving over toelating aan het programma
Februari   Eerste Cambridge session
(exacte data worden nog bekend gemaakt)
November/December Cambridge examens

 

Kosten

De kosten voor de boeken en de examens zijn voor de leerling. Het meander College verzorgt de lessen, de examentraining en alle administratieve zaken, zoals de inschrijving voor de examens. Het boek kost tussen de €40,00 en €45,00. Voor de actuele examenprijzen: klik hier


Voor meer informatie kunt u de website van de British Council raadplegen of contact opnemen met Mevr. J.C. van der Heide-Vos via jcvos@meandercollege.nl

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle