Landstede Groep

Tegemoetkoming schoolkosten/studiefinanciering

Ouders/verzorgers met schoolgaande kinderen tot 18 jaar in het Voortgezet en Beroeps Onderwijs kunnen een tegemoetkoming in de schoolkosten aanvragen bij DUO. Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben recht op studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren op de eerste dag van het kwartaal nadat zij 18 jaar zijn geworden. Het is aan te raden deze aanvraag tenminste 3 maanden van te voren in te dienen. De website van DUO biedt meer informatie over het aanvragen van een tegemoetkoming.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle