Landstede Groep

Voor diverse onderwerpen binnen de school is een protocol of reglement opgesteld. Hieronder zijn deze online in te zien.

Bewegingsonderwijs
Dyscalculie
Dyslexie
Genotmiddelen
Communicatie met gescheiden ouders
Gedragsregels toetsplein onderbouw
Huiselijk geweld
Leerlingenstatuut
Medisch handelen en medicijnverstrekking
Mobiele telefoon en device 
Pesten
Social Media
Verzuim
Veiligheidsplan

 

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle