Landstede Groep

Meander College

Het Meander College is een middelgrote school voor mavo, havo en atheneum. We bieden uitdagend, gevarieerd en inspirerend onderwijs in een veilige en uitnodigende leeromgeving. Hierbij staat voorop dat elke leerling een diploma haalt dat bij hem/haar past. Leerlingen ervaren de sfeer op onze school als prettig; het stimuleert hen om tot goede resultaten te komen. Op persoonlijke en betrokken wijze dagen wij leerlingen uit om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Ons motto is dan ook “Podium voor jouw talent!” waarbij aanleg, motivatie en mogelijkheden uitgangspunt zijn.

Het Meander is een erkende cultuurprofielschool. Dit betekent dat er tijdens en buiten de lessen veel gebeurt op kunstzinnig en cultureel gebied. Onze onderbouwleerlingen volgen een zelfgekozen Podiumvak (Sport, Techniek, Theater, Muziek of Beeldend). Ook bieden wij diverse buitenschoolse activiteiten aan, waaronder:

een elektronicaclub
licht- en geluidploeg
maandelijkse sportinstuif
buitenlandse reizen
uitwisseling
de Meander Bigband
een jaarlijkse theaterproductie

We zijn een open christelijke school waar leerlingen met verschillende achtergronden zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. We hebben aandacht voor zingevingsvragen en stimuleren elkaar om eigen keuzes te maken. Ons aanbod bestaat uit meer dan alleen de “schoolse” vakken, zodat leerlingen zich ontwikkelen tot gelukkige en verantwoordelijke wereldburgers. Onze leerlingen komen niet alleen uit Zwolle, maar ook uit allerlei plaatsen in de omgeving; soms zelfs van verder weg.

Benieuwd naar onze school? Het filmpje hieronder geeft een eerste indruk. Wil je zelf sfeer komen proeven? Kom dan naar een infoavond, open lesmiddag en/of onze open dag.

 

 

 

 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle