Landstede Groep

Het onderwijs op het Meander College onderscheidt zich met dakpanklassen (combinatieklassen van twee niveaus) in klas 1, ruime aandacht voor cultuur, een grote diversiteit aan extra activiteiten en bovengemiddelde slagingspercentages. 

De verschillende niveaus

de brugklas
In onze brugklas wen je rustig aan het voortgezet onderwijs en dankzij de dakpanklassen kun je de keuze voor een richting nog even uitstellen, terwijl je toch les op je niveau krijgt.
Lees meer.

mavo
In vier jaar bereiden we je voor op een mbo-opleiding of de havo (mits je cijfers en inzet voldoende zijn).

havo
In vijf jaar bereiden we je voor op een (verkorte) mbo-opleiding, het hbo of het vwo (mits je cijfers en inzet voldoende zijn).

atheneum (vwo)
In zes jaar bereiden we je voor op het hbo of wetenschappelijk onderwijs.

Profielen
Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo (klas 4 en 5 van de havo en klas 4, 5 en 6 van het vwo) kunnen kiezen uit 4 richtingen (profielen). Een profiel is opgebouwd uit verplichte en keuzevakken: 7 op de havo en 8 op het vwo. Deze profielen zijn op elke middelbare school hetzelfde. Het aanbod van vakken binnen de verschillende profielen varieert per school. Zo kun je op het Meander examen doen in de vakken filosofie, tekenen en muziek.

Stel je vraag

Contact

Bezoekadres

Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres

Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle