Landstede Groep

Zoveel te doen!

Hoe leuker school is, hoe groter de kans op goede cijfers. Daarom wisselen wij het leren altijd af met gezellige, culturele, creatieve en sportieve activiteiten. Op het Meander is ontzettend veel te doen en altijd iets om naar uit te kijken. Sommige activiteiten horen bij de lessen, bij andere bepaal je zelf of je meedoet.

Vieringen

Een schoolbrede paas- en kerstviering met jaarlijks wisselend thema.

Muzikale activiteiten

Culturele en creatieve activiteiten

 • Workshops in en buiten de lessen
 • Museumbezoek
 • Tentoonstellingen met werk van leerlingen
 • Culturele podiumavonden (Poezie Moezie)
 • Bijwonen theatervoorstelling
 • Licht- en geluidploeg
 • Jaarlijkse theaterproductie
 • CJP pas
 • Lidmaatschap bibliotheek

Sportieve activiteiten

 • Sporttoernooien (binnenschools en interscolair)
 • Olympic Moves in Amsterdam: NK Veldloop voor scholen
 • Schaatsen op natuurijs of op de kunstijsbaan in Deventer
 • Deelname aan de Aalandenloop Zwolle
 • Skireis

Gezellige activiteiten

 • Klassenavonden
 • Schoolfeesten
 • Bezoek kerstmarkt Duitsland
 • Activiteiten met Sinterklaas en Valentijn

Maatschappelijk en betrokken

 • Maatschappelijke stage
 • Leerlingenraad
 • Acties voor goede doelen (o.a. 'Red een Kind')
 • Internationale contacten met scholen in het buitenland

Wetenschappelijke activiteiten

 • Elektronicaclub
 • Deelname aan olympiades
 • Deelname LEGO League
 • Deelname wedstrijd profielwerkstukken

Vrijwillige ouderbijdrage
De overheid betaalt de kosten voor het onderwijs van elke leerling, inclusief de leer- en werkboeken. Voor waardevolle voorzieningen en activiteiten buiten het reguliere lesprogramma, ontvangt de school geen vergoeding. Denk hierbij aan introductieactiviteiten, excursies, vieringen, uitwisselingen en buitenlandse reizen. Het zijn juist deze activiteiten die de leerlingen vaak bij blijven en die zij als waardevol ervaren. Per 1 augustus 2021 regelt de wet dat elke leerling mee moet kunnen doen aan onze schoolactiviteiten. Dit betekent dat ook leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald het recht hebben om deel te nemen en dat niemand mag worden buitengesloten. Om deze activiteiten aan te kunnen bieden, vragen we van ouders/verzorgers een vrijwillige bijdrage in de vorm van vrijwillige schoolkosten algemeen én specifiek. Ook zonder betaling van deze bijdrage kan iedereen op het Meander volwaardig onderwijs volgen. Wel kan het uitblijven van deze vrijwillige bijdrages ertoe leiden dat de schoolleiding zich genoodzaakt ziet onderdelen te schrappen wegens onvoldoende financiële middelen. We zijn dan ook blij dat het overgrote deel van de ouders/verzorgers elk jaar vrijwillig bijdraagt, zodat we onze activiteiten kunnen blijven aanbieden.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle