Landstede Groep

Waar staan we voor?

Het Meander College is een bruisende cultuurprofielschool. Er hangt een actieve en creatieve sfeer. Kunst, cultuur en expressie zijn overal voelbaar. We hebben een rijk aanbod van lessen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Door naar elkaars talenten en uitingsvormen te kijken, leren we ons te verplaatsen in het perspectief van de ander. We leren elkaars unieke eigenschappen en belangen te onderscheiden en te waarderen.

Het Meander College biedt een podium voor ieders talent. Leerlingen kunnen groeien en hun talenten ontwikkelen. Leerlingen voelen zich gekend en durven zich te laten horen en zien. Daardoor kennen we de talenten van onze leerlingen en kunnen we het onderwijs persoonlijk maken.

Het Meander College is een christelijke school met een open karakter. We hebben aandacht voor wat het leven zinvol maakt. We stimuleren elkaar om na te denken over wat ons beweegt en wat we belangrijk vinden, zodat we stevig in onze schoenen staan. Dat doen we in de les, erbuiten en tijdens bezinningsmomenten en vieringen.

We omarmen diversiteit op onze school en in de samenleving. We zijn nieuwsgierig naar veranderingen en bieden ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Het Meander College is een persoonlijke school. Wij komen elkaar graag tegen en hebben interesse in elkaar. We zijn kleinschalig en overzichtelijk. Voor leerlingen is het prettig dat we elkaar kennen. Zorg of extra hulp is altijd dichtbij. We willen dat leerlingen enthousiast zijn over ons onderwijs en dat ze het naar hun zin hebben op school.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle