Landstede Groep

CultuurProfielSchool

Wij zijn er trots op dat het Meander zich CultuurProfielSchool mag noemen. Deze titel krijg je namelijk niet zomaar! Één keer per vier jaar beslist een commissie van de Vereniging CPS of een school deze naam krijgt/mag behouden. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het volgende:

Op een CultuurProfielSchool staan kunst en cultuur prominent op het rooster, komen meerdere kunstdisciplines aan bod en sluiten de kunstvakken zoveel mogelijk aan bij de andere vakken. Het schoolprogramma wordt stevig aangevuld met buitenschoolse activiteiten in samenwerking met culturele instellingen.

Cultuureducatie neemt dan ook een belangrijke plek in op onze school en is zowel middel als doel.We bieden onze leerlingen een grote verscheidenheid aan activiteiten. Deze vinden plaats binnen de lessen, bij de kunstvakken, tijdens projectdagen in de onderbouw, bij de podiumvakken en buiten de lessen: in samenwerking met kunstinstellingen en andere scholen.


Festival Woest, 2019

Het cultuurtraject in de onderbouw laat leerlingen kennismaken met allerlei uitingen van kunst en cultuur. Gedurende drie jaar komen alle kunstdisciplines aan bod. Leerlingen komen zowel actief (zelf doen) als passief (toeschouwend) in aanraking met dans, beeldende kunst, muziek en theater. Deze culturele activiteiten (voorstellingen en workshops) vinden plaats buiten de lessen. We nodigen hiervoor kunstenaars en professionele (theater)gezelschappen uit.

Voor veel van onze activiteiten werken we samen met culturele instellingen en vervolgopleidingen op het gebied van kunst en cultuur. Partners zijn onder meer de Stadkamer, Cibap en ArtEZ, Schouwburg Odeon, Theater De Spiegel, Festival Woest en Kleinkunstig.

Klik hier voor een interview in Cult. met onze cultuurcoördinator mevrouw Visscher.  

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle