Landstede Groep

Vakanties en vrije dagen

SCHOOLJAAR 2022 - 2023

NB> Op bufferdagen wordt er geen les gegeven. Ze zijn gereserveerd voor leerlingen met achterstallig werk. En voor andere activiteiten als bijvoorbeeld een sportdag.

lesvrije dag
maandag 29 augustus 2022

start schooljaar
dinsdag 30 augustus 2022 (geen les, maar kennismaking met mentor of jaarlaag)

lesvrije dag
donderdag 15 september 2022 
dinsdag 27 september 2022

herfstvakantie
maandag 17 oktober t/m vrijdag 21 oktober 2022

bufferdag

woensdag 2 november 2022

lesvrije dag
donderdag 24 november 2022

bufferdag
vrijdag 23 december 2022

kerstvakantie 
maandag 26 december 2022 t/m 6 januari 2023

bufferdag
donderdag 26 januari 2023
sportdag klas 3, H4, A4 en A5

lesvrije dag
vrijdag 24 februari 2023

voorjaarsvakantie

27 februari t/m 3 maart 2023

bufferdag
maandag 6 maart 2023
JIJ-toetsen klas 1,2 en 3

Goede Vrijdag
7 april 2023

2e Paasdag
10 april 2023

meivakantie
24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaartsdag
18 mei 2023

Lesvrije dag 
19 mei 2023

2e Pinksterdag
29 mei 2023

Zomervakantie
maandag 24 juli t/m vrijdag 1 september 2023Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle