Landstede Groep

Schoolgids

In onze schoolgids komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

School en schoolleiding
Visie en identiteit
Lessentabel
Inrichting van ons onderwijs
Lesuitval
Vakanties en lestijden
Podium voor jouw talent!
Meander cultuurtraject
Buitenschoolse activiteiten
Veiligheidsbeleid
Begeleiding
Resultaten
Communicatie en meepraten
Afspraken en regels
Praktische zaken

Klik hier om de schoolgids 2022 - 2023 in te zien.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle