Landstede Groep

Schoolgids

In onze schoolgids komen de volgende onderwerpen aan bod:

School en schoolleiding
Visie en identiteit
Lessentabel
Inrichting van ons onderwijs
Lesuitval
Vakanties en lestijden
Podium voor jouw talent!
Meander cultuurtraject
Buitenschoolse activiteiten
Veiligheidsbeleid
Begeleiding
Resultaten
Communicatie en meepraten
Afspraken en regels
Praktische zaken
Kleinschalig, groot en verbonden

Klik hier om de schoolgids 2019 - 2020 in te zien. Dit is een voorlopige versie, de definitieve schoolgids staat eind september online.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: info@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle