Landstede Groep

Lestijden

Op het Meander geldt het volgende, aangepaste (i.v.m.) lesrooster. Wanneer besloten wordt om weer volgens het gewone rooster les te geven, zullen we dit tijdig laten weten.

Vijf minuten voor het einde van een les of een pauze gaat de bel. Vanaf dat moment kunnen leerlingen zich verplaatsen.

Lestijden schooljaar 2021-2022
klas 1, klas 2, H3 en A3

1e           08:15 - 09.05 uur

2e       09.05 - 09.55 uur

            1e pauze    09.55 - 10.15 uur              (20 minuten)

3e       10.15 - 11.05 uur

4e        11.05 - 11.55 uur

            2e pauze    11.55 - 12.20 uur              (25 minuten)

5e       12.20 - 13.10 uur

6e       13.10 - 14.00 uur

            3e pauze    14:00 - 14:10 uur              (10 minuten)

7e        14.10 - 15.00 uur

8e        15.00 - 15.50 uur

9e       15:50 - 16:40 uur

cursieve lestijden zijn lestijden die voor onder- en bovenbouw gelijk zijn

___________________________________________________________________________

Lestijden schooljaar 2021-2022
M3, MH3, klas 4, klas 5 en klas 6

1e        08:15 - 09.05 uur

2e       09.05 - 09.55 uur

3e       09.55 - 10.45 uur

            1e pauze    10.45 - 11.05 uur              (20 minuten)

4e        11.05 - 11.55 uur

5e       11.55 - 12.45 uur

            2e pauze    12.45 - 13.10 uur              (25 minuten)

6e       13.10 - 14.00 uur

7e        14.00 - 14.50 uur

            3e pauze    14:50 - 15:00 uur              (10 minuten)

8e        15.00 - 15.50 uur

9e       15:50 - 16:40 uur

cursieve lestijden zijn lestijden die voor boven- en onderbouw gelijk zijn


VIP rooster  (Very Important Program: verkort rooster van 30 minuten)

1e                    08:15 – 08:45 uur

2e                    08:45 – 09:15 uur

3e                    09:15 -  09:45 uur

4e                    09:45 -  10:15 uur

pauze               10:15 – 10:30

5e                    10.30 - 11.00 uur

6e                    11.00 - 11.30 uur 

7e                    11.30 - 12.00 uur     

8e                    12.00 - 12.30 uur

9e                    vervalt

 

 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle