Landstede Groep

Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School. Een officiële markering van het feit dat we voldoen aan de kwaliteitscriteria, zoals opgesteld door een aantal deskundige organisaties waaronder de GGD. Onze rector, de heer Odinot overhandigde het behaalde vignet tijdens de gymles aan de sportende leerlingen en sportdocent Gert Jan Barneveld.

Bewegen en Sport
Het vignet is gekoppeld aan het thema “Bewegen & Sport”, waarbinnen het stimuleren van een actieve leefstijl onder leerlingen centraal staat. Basis hiervoor vormt een gedegen vakwerkplan, kwalitatief goede onderwijsuren en extra aandacht voor inactieve leerlingen. Daarbovenop bieden wij onze leerlingen een uitdagend programma van (na)schoolse sport- en bewegingsactiviteiten, waarbij o.a. samengewerkt wordt met externe sportaanbieders als Survivalrun Thor en Rugbyclub Zwolle. Ook is er een maandelijkse, schoolbrede Sportinstuif en worden er diverse sportdagen georganiseerd.

Podium Sport
Echte sportliefhebbers kunnen bovendien kiezen voor het Podiumvak Sport. Een keuzevak voor onderbouwleerlingen met een brede interesse in sport. Tijdens Podium Sportlessen wordt dieper ingegaan op onderdelen uit het reguliere sportprogramma. Daarnaast is er aandacht voor onderwerpen die indirect met sport te maken hebben, zoals het menselijk lichaam, hygiëne, goede voeding en trainingsmethoden.

 

 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: info@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle