Landstede Groep

Wetenschapsoriëntatie Nederland

Het Meander College is aangesloten bij WON: Wetenschapsoriëntatie Nederland. WON is een landelijk netwerk van scholen die veel aandacht besteden aan onderzoeksvaardigheden op het VWO. WON organiseert verschillende activiteiten om scholen te ondersteunen, zoals het organiseren van manifestaties voor docenten en leerlingen, samenwerking mogelijk maken tussen andere WON scholen en een digitale kennisbank. Daarnaast organiseert WON in samenwerking met de Universiteit Utrecht ook een training voor docenten op het gebied van onderzoeksdidactiek. Verschillende docenten van het Meander College hebben deze training afgerond of zijn daar nu mee bezig.

In samenwerking met WON heeft het Meander College een leerlijn onderzoeksvaardigheden opgezet voor VWO leerlingen. Dat betekent dat er van jaar 1 t/m 6 expliciet aandacht wordt besteed aan het leren onderzoeken en onderzoekend leren, zowel binnen als buiten de les. Voor klas 1, 2 en 3 van het VWO organiseren we twee keer per jaar de WOW! Week (wetenschapsoriëntatie-week), waar leerlingen zelfstandig een eigen onderzoek gaan opzetten, uitvoeren en presenteren.

Zie voor meer informatie de website van WON of neem contact op met de WON coördinator van het Meander College, Mevr. J.C. van der Heide-Vos: jcvos@meandercollege.nl.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle