Landstede Groep

maatschappelijke stage

De maatschappelijke stage (MaS) sluit goed aan bij de visie en de missie van onze school. Daarom hebben we van de MaS een verplicht handelingsdeel gemaakt. Zo maken al onze leerlingen tijdens hun schooltijd kennis met het leveren van een onbetaalde bijdrage aan de samenleving. Een zinvolle bijdrage! Zowel voor de leerling zelf als voor de samenleving.

Voor de MaS hanteert het ministerie van OC&W de volgende definitie:

“Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen vanuit de school door vrijwilligersactiviteiten kennismaken met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen.”

Bij het lopen van een maatschappelijke stage kun je denken aan het doen van vrijwilligerswerk binnen organisaties en verenigingen op het gebied van:

zorg en welzijn
buurtwerk
sport en cultuur
een duurzaam milieu
etcPraktische info
Het stagecontract moet voor de start van de stage (voor de kerstvakantie) worden ingeleverd (postvak mevrouw van de Kamp). Alle leerlingen zijn via school verzekerd (mits het stagecontract volledig is ingevuld). Het evaluatieformulier moet voor de meivakantie ingeleverd zijn. Indien dit niet haalbaar blijkt, kan er contact opgenomen worden met mevrouw van de Kamp (mvandekamp@meandercollege.nl).

Door het Meander gestelde uitgangspunten havo en atheneum

 • Elke leerling loopt twee verschillende maatschappelijke stages.
  In klas 3: 15-20 klokuren
  In klas 4: de resterende uren (in totaal 30 uren)
 • Havo 3 en vwo 3 loopt stage onder schooltijd op 25 en 26 maart 2019.
 • De 4-klassers lopen stage buiten schooltijd.
 • De leerling neemt zelf het initiatief en kiest activiteiten die bij hem/haar passen.
 • De leerling sluit met de stageverlener een stagecontract af en levert dit in bij de mentor.
 • De leerling levert na afloop van de stage, de samen met de stageverlener ingevulde, beoordeling in bij de maatschappelijke stagecoördinator, mevrouw van de Kamp.
 • De school kan, zowel tijdens als na afloop van de stageperiode contact opnemen met de stageaanbieder om de stage van de leerling te controleren.
 • De maatschappelijke stage is een handelingsdeel dat voldoende afgesloten moet worden om te kunnen voldoen aan de overgangsnormen.
 • Bij de diplomering wordt er een maatschappelijke stage certificaat uitgereikt. Bij eerder verlaten van de school kan er een certificaat worden aangevraagd voor de gelopen uren.

 Door het Meander gestelde uitgangspunten mavo / mavo/havo

 • Elke leerling loopt twee verschillende maatschappelijke stages.
  In klas 2: 8 klokuren (onder schooltijd, door school georganiseerd)
  In klas 3: 22 klokuren (in totaal 30 uren)
 • De 3-klassers lopen stage buiten schooltijd.
 • De leerling neemt zelf het initiatief en kiest activiteiten die bij hem/haar passen.
 • De leerling sluit met de stageverlener een stagecontract af en levert dit in bij mevrouw van de Kamp.
 • De leerling levert na afloop van de stage het ingevulde beoordelingsformulier bij mevrouw van de Kamp.
 • De school kan, zowel tijdens als na afloop van de stageperiode contact opnemen met de stageaanbieder om de stage van de leerling te controleren.
 • De maatschappelijke stage is een handelingsdeel dat voldoende afgesloten moet worden om te kunnen voldoen aan de overgangsnormen.
 • Bij de diplomering wordt er een maatschappelijke stage certificaat uitgereikt. Bij eerder verlaten van de school kan er een certificaat worden aangevraagd voor de gelopen uren.

 

Landelijke gestelde uitgangspunten

 • Werk dat anders alleen door vrijwilligers wordt gedaan.
 • Balans tussen waarde voor leerling en waarde voor de samenleving.
 • Is geen beroepsstage.
 • Bij een non-profitorganisatie.
 • De leerling zet zich in voor het welzijn van anderen.
 • De stage mag niet commercieel zijn of vallen in het private gebied.
 • De school bepaalt in welke leerjaren de maatschappelijke stage wordt vervuld.


  Hoe vind ik een stageplek?

  Klik hier

  Het stagecontract
  Klik hier voor het stagecontract havo 3 atheneum 3
  Klik hier voor het stagecontract havo 4 atheneum 4
  Klik hier voor het stagecontract mavo 3 mavo/havo 3

  Het evaluatieformulier
  Klik hier voor het evaluatieformulier havo 3 atheneum 3 (mevrouw Van de Kamp)
  Klik hier voor het evaluatieformulier havo 4 en atheneum 4 (mevrouw Van de Kamp)
  Klik hier voor het evaluatieformulier mavo mavo/havo

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: info@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle