Landstede Groep

Cambridge Engels

Op het Meander College bieden wij de mogelijkheid om één van de Cambridge English certificaten te halen. Leerlingen die goed zijn in Engels en meer uit het vak willen halen, kunnen examen doen op een voor hen geschikt niveau. Het programma start in het voorexamenjaar en wordt afgesloten in november of december van het examenjaar.  Het Meander College is een door Cambridge English erkend preparation centre. Wij werken samen met de Katholieke Pabo in Zwolle.

Wat is Cambridge English?
Het Cambridge English examen is opgezet door de prestigieuze University of Cambridge. De Cambridge English certificaten worden over de hele wereld door duizenden instellingen en instanties erkend. Om die reden is een Cambridge English certificaat een fantastische aanvulling op het mavo-, havo- of vwo-diploma. Daarnaast geeft het getalenteerde leerlingen de kans om Engels op een hoger niveau af te ronden dan hun huidige opleiding toestaat.

Cambridge English is echter niet ‘beter’ dan het reguliere vak Engels op het Meander College. Het onderscheidt zich van het reguliere programma in dat er alleen op communicatieve vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven) wordt geconcentreerd. Het programma richt zich op één doel: voorbereiden op de Cambridge examens. Daarnaast is de voertaal 100% Engels, zowel in de boeken als in de lessen.

Wat dat betreft is het Cambridge English programma beperkt: er is geen ruimte voor taalkundige of inhoudelijke verdieping, creatieve taalvormen, literatuur of examentraining. Om die reden is het programma volledig extra-curriculair. Er kunnen geen onderdelen uit het PTA vervangen worden met het Cambridge English examen.

Voor wie is het Cambridge Programma?
Het programma richt zich op leerlingen in het voorexamenjaar. Om deel te nemen aan het programma moet de leerling aan de volgende eisen voldoen:

 • Gemiddeld een 7.0 of hoger voor het vak Engels.
 • Gemiddeld een 6.0 of hoger over alle vakken.
 • Niet meer dan 2 tekorten.
 • De motivatie om meer uit het vak te willen halen.
 • De vaardigheid om zelfstandig te kunnen werken aan de opdrachten.
 • De bereidheid om er vrije tijd er in te steken.

We raden leerlingen aan om altijd een gesprek met de docent aan te gaan als ze twijfelen aan bovenstaande eisen.

Aanmelden
Aanmelden kan door een motivatiebrief te schrijven in het Engels waarin de volgende punten zijn opgenomen:

 • Waarom je mee wilt doen aan het examen
 • Welk examen je zou willen doen
 • Wat je huidige niveau van Engels is (sterke en zwakke punten)
 • Welke uitdagingen je verwacht en hoe je daar mee om zal gaan (minder vrije tijd, plannen, extra werk, enz.).

De deadline voor de brief is 28 februari 2021. Je kunt de brief uitprinten en inleveren bij je docent Engels, of als bijlage meesturen in een bericht aan mevr. J.C. van der Heide-Vos of dhr. G. Broeren.

Welk examens zijn er?
Onze leerlingen kunnen examen doen op drie verschillende niveaus:

 • mavo en havo: First Certificate
 • havo/vwo: Advanced Certificate
 • vwo+: Proficiency

Er wordt altijd overlegd met de leerlingen welk examen het beste bij hem of haar past.

 

Tijdspad

28 februari 2021                           
Deadline motivatiebrief

maart 2021                                       
- Individuele gesprekken met leerlingen, indien nodig
- Berichtgeving over toelating aan het programma
- Eerste Cambridge session

november/december 2021        
Cambridge examens

Kosten
De kosten voor de boeken en de examens zijn voor de leerling. Het meander College verzorgt de lessen, de examentraining en alle administratieve zaken, zoals de inschrijving voor de examens. Het boek kost tussen de €40,00 en €45,00. De examenprijzen zijn als volgt (prijzen 2021, onder voorbehoud):

First Examen: €220
Advanced: €242
Proficiency: €260

Voor meer informatie: raadpleeg de website van de British Council of neem contact op met Mevr. J.C. van der Heide-Vos via jcvos@meandercollege.nl

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle