Landstede Groep

atheneum (vwo)

Het atheneum op het Meander College is een zesjarige opleiding en bereidt je voor op een vervolgstudie aan een universiteit of het hoger beroepsonderwijs.

De brugklas atheneum
Vanaf klas 1 zijn er op het Meander College atheneumklassen. Je kiest voor een atheneumklas wanneer duidelijk is dat je dit niveau aankunt en wanneer de basisschool een atheneumadvies geeft. Daarnaast zijn er dakpanklassen havo-atheneum die de keuze voor de uiteindelijke stroom nog even uitstellen, terwijl je toch les op je niveau krijgt.De atheneumleerling
Kenmerkend voor een atheneumleerling is de kritische en vragende houding (Waarom is iets zo?), de theoretische insteek, een meer zelfstandige invulling van de leerstrategie en de behoefte aan keuzevrijheid. Op het atheneum wordt gebruik gemaakt van theoretische en wetenschappelijke inzichten. Docenten gaan uit van de aanwezige voorkennis bij de leerlingen. Structuur is belangrijk, maar wordt bewust niet altijd gegeven om zelfonderzoek te stimuleren. Daarnaast wordt van de leerlingen het vermogen om te reflecteren verwacht. Hieronder, zonder volledig te willen zijn, enkele kenmerken van de atheneumleerling:

Sociaal-emotionele kenmerken

 • Kan in hogere mate probleemoplossend werken en een eigen mening formuleren.
 • Accepteert dat niet iedereen op dezelfde manier werkt en kan taken verdelen binnen een groep.
 • Is bereid medeleerlingen te helpen bij studie.
 • Kan in hoge mate reflecteren op het eigen handelen.

Studievaardigheden

 • Kan zelfstandig aan een planning met behulp van een planner werken.
 • Neemt zelf initiatieven (tot leren) en voelt zich in grote mate verantwoordelijk voor het eigen leerproces.
 • Kan grotere stukken stof zelf in kleinere hoeveelheden verdelen.
 • Kan op jongere leeftijd hoofd- van bijzaken onderscheiden.

Vormgeving atheneum op het Meander College
Op het Meander College wordt de atheneumleerling gestimuleerd om een brede belangstelling te ontwikkelen. Door middel van ‘eigen onderzoeken’ tijdens de zogenaamde PLUSweken bevorderen we de autonomie van de leerling en ontwikkelen we de onderzoeks- en presentatievaardigheden. Daarnaast worden er diverse, extra activiteiten en excursies georganiseerd. Deze zijn bedoeld om de interesse te wekken voor niet-alledaagse zaken, zoals wetenschap en de wereld van lucht- en ruimtevaart.

Vaklessen en activiteitendagen
Alle klassikale lessen worden gegeven door vakdocenten. Tijdens deze lessen worden er, naast uitleg van de leerstof, afwisselende werkvormen aangeboden. De verschillende leerstijlen van leerlingen komen op deze manier zo veel mogelijk aan bod bij de verwerking van de leerstof. Vier keer per schooljaar is er een activiteitenweek met een andersoortige invulling van de schooldag in de vorm van een excursie, sporttoernooi, project of presentatie.

Leerstrategieën (metacognitieve vaardigheden)
In de atheneumbrugklas (A1) wordt het onderwijs vanaf de start op atheneumniveau aangeboden. Daarbij besteden we in de mentorlessen en vaklessen veel aandacht aan het aanleren van studievaardigheden. Leerlingen die goed presteren op de basisschool, lijken weinig hulp nodig te hebben, maar juist zij hebben baat bij meer inzicht in het gebruik van leerstrategieën. Hierdoor verbeteren hun prestaties: er zit vaak meer in hen dan ze hebben laten zien. Soms zit de winst niet zozeer in betere prestaties, maar in meer plezier in het leren of in tijdwinst. Het leren kost dan (nog) minder moeite en wordt (nog) leuker.

Op de basisschool ging het leren meestal makkelijk en was goede cijfers halen (meestal) niet moeilijk. Het is belangrijk om in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs meerdere leerstrategieën aan te leren om ook op het atheneumniveau goede resultaten te (blijven) halen. Het leren om te leren en de huiswerkaanpak (leren leren) is daarbij belangrijk (vooral wanneer de leerling dit op de basisschool nog weinig hoefde te doen).

Les op niveau
In atheneum 1 tot en met 3 volgt iedereen dezelfde vakken. Aan het eind van atheneum 3 kies je één van deze profielen:

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

Begeleiding op maat
Dreig je te blijven zitten of te zakken voor je vwo-examen? Dan hebben we een programma om ervoor te zorgen dat je in elk geval een havo-diploma haalt. Je krijgt dan intensieve persoonlijke begeleiding, gericht op wat jij moeilijk vindt.

Vooropleiding conservatorium
Wil je na het atheneum naar het conservatorium? Dan kun je in je eindexamenjaar de vooropleiding volgen. Deze bieden we aan in samenwerking met ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Lees meer

Maatschappelijke stage
In klas 3 en 4 loop je twee maatschappelijke stages van elk minimaal 15 uur. Je regelt de stages zelf, waardoor je iets kunt kiezen dat je aanspreekt.

 Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle