Landstede Groep

Ziek melden en vrij vragen


Absent melden
Wanneer een leerling wegens omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) niet (op tijd) op school kan zijn, moet dit voor 08.15 uur per mail worden gemeld door de ouder/verzorger. Oók wanneer de leerling pas het tweede of derde uur les heeft. Dit in verband met de dagelijkse verwerking van absenten. Indien contact per mail niet kan of niet wenselijk is, kan de melding telefonisch worden doorgegeven (088-8507770). Bij het ziekmelden per e-mail verzoeken wij u uw e-mailadres te gebruiken zoals het in Magister bij ons bekend is. Graag mailen naar:

absentie@meandercollege.nl

Ziekmelden via Magister
Behalve per mail kunt u uw kind zelf ook ziek melden in Magister.

Let op!
Via Magister kunt u alleen ziek melden voor een hele schooldag. Wilt u uw kind afwezig melden voor enkele uren, bijvoorbeeld i.v.m. een bezoek aan de orthodontist, dan kan dit helaas (nog) niet via Magister. Voor dergelijke absenties moet u voorlopige nog steeds een mail sturen.

Overigens kunt u in Magister uitsluitend per dag ziek melden. Is uw kind meerdere dagen ziek en wilt u via Magister ziek melden, dan dient u dit dus dagelijks te doen.

Wanneer een leerling ’s morgens ziek gemeld wordt, dan zal er bij het 1e uur ZS (Ziek als Signaal) komen te staan, en vervolgens een rode A bij de rest van de lesuren die dag. Deze melding blijft staan totdat de leerling beter is gemeld, ook indien het meerdere dagen betreft. De ziekmelding hoeft niet dagelijks herhaald te worden. Als de leerling absent staat gemeld en er is geen contact geweest met school, dan zal de conciërge telefonisch contact opnemen in de loop van het 2e uur.

Na elk (lang) weekend, een vakantie en bij aanvang van een toetsweek zal een eventuele ziekmelding opnieuw gedaan moeten worden. Tijdens toetsweken dient elke dag een nieuwe melding gedaan te worden.

Als een leerling in de loop van een lesdag ziek naar huis gaat, dan wordt er een ZH (Ziek naar Huis) bij het betreffende uur vermeld.

Beter melden
Beter melden kan (nog) niet via Magister en dient dus altijd per mail gedaan te worden (absentie@meandercollege.nl) op de dag dat uw kind weer op school komt en voor 08.15 uur.

Vrij vragen
School mag een leerling extra verlof geven wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, zoals:

• huwelijk, overlijden, jubilea van bloed- of aanverwanten
• medische redenen
• verhuizing
• gezinsuitbreiding
• vakantie (bij bijzondere omstandigheden)
• kennelijke onredelijkheid

Eendaags verlof
Moet vooraf per mail worden aangevraagd bij de conciërge: absentie@meandercollege.nl

Meerdaags verlof
Moet minstens twee weken vooraf per mail worden aangevraagd bij leerlingcoöordinator Jaap Huurman, jhuurman@meandercollege.nl. Of indien dit onmogelijk is, uiterlijk binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering.

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij de directeur verlof moet verlenen op andere gronden dan hierboven genoemd. Weigering van dit verlof zou kunnen leiden tot onredelijke situaties voor de ouder/verzorger. Dit verlof dient ter beoordeling aan de leerplichtambtenaar te worden voorgelegd.

De vrijstelling voor vakantie - voor maximaal 10 dagen - kan alleen worden verleend indien ouders/verzorgers geen vrij kunnen nemen tijdens de schoolvakanties. Dit dient aannemelijk gemaakt te worden met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring. Bij meer dagen (tot 15) is goedkeuring nodig van de leerplichtambtenaar. Als een verzoek om verlof niet past binnen de wettelijke kaders, dan kan er geen vrij worden gegeven.

Bij een negatief besluit kan er beroep aangetekend worden bij de directeur. Indien dit niet tot een oplossing leidt, kan er bezwaar gemaakt worden bij het bestuur van de school. Leidt ook dit niet tot een gewenste uitkomst, dan kan er in beroep gegaan worden bij de (arrondissements)rechtbank.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle