Landstede Groep

Ziek melden en vrij vragen

Tot nu toe was het gebruikelijk om leerlingen telefonisch absent te melden. Zoals u in de brief ‘Absent melden nieuwe regeling’ heeft kunnen lezen, vragen wij uw medewerking voor een nieuwe werkwijze die met ingang van 1 november 2019 is ingegaan.

Wilt u voortaan per mail (absentie@meandercollege.nl) ziekmeldingen, betermeldingen en overige meldingen omtrent verzuim en/of 1-daags verlof doorgeven. 

Bij ziekmelding stuurt u wanneer uw kind weer beter is ook een betermelding met hersteldatum. U hoeft dus voortaan geen briefje meer te schrijven of absentiekaart in te vullen!

De verlofkaart op onze site gebruikt u voor meerdaagse verlofaanvragen.

De vernieuwde werkwijze wordt in december geëvalueerd.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle