Landstede Groep

Protocol en reglement

Voor diverse onderwerpen binnen de school is een protocol of reglement opgesteld. Hieronder zijn deze online in te zien.

Klik hier voor het leerlingenstatuut.
Klik hier voor het protocol Huiselijk geweld.
Klik hier voor het protocol medisch handelen en medicijnverstrekking.
Klik hier voor het Protocol Social Media. 
Klik hier voor het Pestprotocol.
Klik hier voor het Protocol mobiele telefoon en device. 
Klik hier voor het Protocol genotmiddelen.
Klik hier voor het Dyslexieprotocol.
Klik hier voor het Dyscalculieprotocol.
Klik hier voor het Verzuimprotocol.
Klik hier voor het Protocol Communicatie met gescheiden ouders.
Klik hier voor de gedragsregels toetsplein onderbouw.
Klik hier voor het veiligheidsplan.
Klik hier voor het protocol BO 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle