Landstede Groep

Ouderraad

De ouderraad van het Meander bestaat uit een diverse groep enthousiaste ouders/verzorgers die zich betrokken voelen bij het onderwijs op het Meander College. De ouderraad fungeert als klankbord voor de school, als denktank en als belangbehartiger voor alle ouders/verzorgers. In de flyer hieronder lees je meer over de taken en rollen van de ouderraad.

Per schooljaar zijn er ca. zes open bijeenkomsten met (één van) de teamleiders. De ouderraad heeft in tegenstelling tot de medezeggenschapsraad (DMR) geen formele beslissingsbevoegdheid, maar wel een adviserende taak richting het management. De ouderraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren.

Heb je vragen/opmerkingen voor de ouderraad of wil je een bijeenkomst bijwonen? Wil je deelnemen aan de ouderraad: bekijk hier de openstaande vacature(s)? Mail naar ouderraad@meandercollege.nl.

Bijeenkomsten 2021-2022

1

23 november 2021

2

25 januari 2022

3

17 maart 2022

4

24 mei 2022

5

30 juni 2022


Momenteel zijn de volgende ouders actief in de ouderraad:

Bert van Uffelen

Saskia Kranen

Ilone Hansman

Marco Huisman

Janet Mensink

Marloes Dijkhof-van Faassen


Meer weten?

Klik hier om de flyer van de ouderraad te lezen.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle