Landstede Groep

Ouderbijdrage

Iedere school ontvangt geld van de overheid voor het basale onderwijsprogramma. Wij vinden het echter belangrijk om dat programma aan te vullen met een aantal activiteiten die wij zinvol en wenselijk achten voor al onze leerlingen. Het gaat om excursies, sportdagen, bibliotheekgebruik, drukwerk, kluisjes, verbruiksmateriaal, begeleiding en bezinningsmateriaal. Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage die per leerjaar wordt gespecificeerd. Na afloop van het schooljaar verantwoorden wij deze uitgaven aan de leden van de ouderraad.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle