Landstede Groep

Leermiddelen

Scholen voor voortgezet onderwijs krijgen sinds 2009 van de overheid geld voor de leerboeken, werkboeken en digitaal leermateriaal. Onze school regelt de distributie van de boeken via de firma Iddink. Dit betekent in de praktijk dat de leerling zelf het boekenpakket bestelt en het voor de start van het cursusjaar thuis bezorgd krijgt. Informatie over het bestelproces ontvangt iedere leerling van de firma Iddink.

Brief kwijt? Klik hier!

Ook bij het veranderen van leerweg dient de leerling hier zelf melding van te doen bij de klantenservice van de firma Iddink. De leerlingen zorgen zelf voor de overige leermiddelen die zij thuis en op school gebruiken, zoals agenda, rekenmachine, schriften, pennen, sportkleding en woordenboeken. Voor wat betreft het overzicht voor het schooljaar 2022 - 2023: klik hier voor klas 1, klik hier voor klas 2 t/m 6. Voor de leermiddelen die de school ter beschikking stelt gelden de volgende voorwaarden:

De lener draagt de verantwoordelijkheid voor de goede staat van de boeken, ziet toe op zorgvuldige behandeling door de leerling, waaronder ook het kaften van de boeken valt; de lener verplicht zich tot betaling van eventuele schade.
De lener controleert zelf de boeken op gebreken of onvolkomenheden en neemt in dat geval contact op met de klantenservice van de firma Iddink.
De lener draagt zorg voor inlevering door de leerling van de boeken op de door de schoolleiding vastgestelde tijden.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle