Landstede Groep

Leerlingenraad

 leerlingenraad 2019 - 2020

De leerlingenraad van het Meander College is een adviesraad bestaande uit leerlingen. Wij willen graag op een gelijkwaardige manier betrokken worden bij de schoolzaken die leerlingen aangaan. De leerlingenraad kan zowel gevraagd als ongevraagd advies geven. De leerlingenraad is niet expliciet een activiteitencommissie. Wij hebben in het verleden vaak meegeholpen, maar we willen niet alleen voor een activiteitenhulp worden aangezien. De leerlingenraad bestaat uit 8 tot 14 leerlingen. Wij hopen met diverse niveaus en klassen een goede representatie te zijn van de school. Al is dat in werkelijkheid soms moeilijk te bewerkstelligen.

De leerlingenraad functioneert op zichzelf. Er dient een voorzitter, secretaris en notulist te zijn om structuur aan te brengen. Deze rollen zijn er niet voor hiërarchie, maar voor functie. Elk lid wordt gelijk behandeld. In april begint de ledenwerving voor het schooljaar daarop. Examenleerlingen vertrekken namelijk in mei. De doelen van de raad zijn de volgende:

  1. Een goede, leuke, leerzame, motiverende en inspirerende sfeer op de school creëren waarbij leerlingen betrokken worden en actief meedoen.
  2. Voorkomen dat de leerlingen de dupe worden van schoolbeleid.
  3. Leden een leerzame, leuke omgeving bieden als lid van de leerlingenraad.
  4. Inspraak krijgen binnen (vaak) gesloten onderwerpen en ook andere leerlingen inspraak bieden.
  5. Contact met het LAKS behouden en deelnemen aan landelijke onderwijscongressen.
  6. Meer naams- en functiebekendheid onder leerlingen krijgen, maar ook onder de leraren.

 

 

 

 

 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle