Landstede Groep

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Stichting Agnieten College/De Boog waarvan het Meander College deel uitmaakt, heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd van alle scholen van de stichting. In de GMR wordt gesproken en gestemd over onderwerpen die de gehele stichting aangaan. De GMR heeft als gesprekspartner de directeuren van de scholen binnen de stichting en in voorkomende gevallen het college van bestuur van de Landstede Groep. De raad heeft advies- en instemmingsrecht.

 

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle