Landstede Groep

(Deel)Medezeggenschapsraad

De scholengroep, waarvan wij onderdeel zijn, heeft een medezeggenschapsraad. Het Meander College heeft bovendien een deelraad. Hierin zijn ouders/ verzorgers, leerlingen en medewerkers van de school vertegenwoordigd en ze zijn gesprekspartner voor de locatieleiding voor alle bestuurlijke en onderwijskundige zaken. De raad heeft advies- en instemmingsrecht.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle