Landstede Groep

Hoe meld ik me aan?

Het aanmeldingsformulier voor onze school wordt uitgereikt door de leerkracht van groep 8. Hij/zij verzamelt alle inschrijfformulieren en zorgt ervoor dat ze naar het Meander College worden opgestuurd. Eind mei ontvangt een leerling definitief bericht over plaatsing, alsmede een uitnodiging voor de eerste kennismaking die voor de zomervakantie plaatsvindt. Heeft een basisschool geen inschrijfformulier? Neem dan even contact op met onze administratie: 088-8507770 of download het aanmeldingsformulier klas 1 door hier te klikken. Klik hier voor het formulier van klas 2 en hoger.


Voor alle vragen rondom de aanmelding kunt u mailen naar: administratie@meandercollege.nl

Tips voor het invullen van het formulier

  • Onder het kopje Naam Plusvariant (pagina 2) vul je twee podiumvakken in die jij graag wilt volgen. Geef daarbij duidelijk aan wat je eerste (1) en tweede (2) keuze is. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor een vak word je ingedeeld bij je eerste of tweede keuze. Natuurlijk doen we ons best om iedereen bij zijn/haar eerste keus te plaatsen!
  • Burgerservicenummer altijd vermelden! Anders kun je niet worden ingeschreven.
  • E-mailadres leerling: dit hoeft niet te worden ingevuld. Je ontvangt een mailadres van school.
  • E-mailadres(sen) ouders/verzorgers (duidelijk leesbaar) graag invullen. Dit adres/deze adressen word(en) gebruikt ter communicatie (verzending van formulieren, uitnodigingen, informatie, etc.). Liefst van elke ouder/verzorger, zodat er zekerheid is dat verstuurde mailing ook gelezen wordt. 

    Plaatsing in leerstroom
    Het advies van de basisschool (ondersteund door Nio en/of het Leerling Volgsysteem) bepaalt de plaatsing in de leerstroom: mavo, mavo/havo, havo/atheneum of atheneum.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle