Landstede Groep

Begeleiding

Goed onderwijs voor iedereen is alleen mogelijk met een goed zorgbeleid en verschillende vormen van begeleiding. Die biedt het Meander College op allerlei terreinen. Van het leren maken van huiswerk tot hulp bij leer- of persoonlijke problemen. Hieronder een kleine greep uit ons zorgaanbod.

Mentor
Elke klas heeft een mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders/verzorgers bij vragen over school en persoonlijke zaken. Mochten zich problemen voordoen, dan kan de mentor een specialist inschakelen.

Huiswerkbegeleiding
Voortgezet onderwijs vraagt veel zelfredzaamheid, dus ook het zelf maken van huiswerk. Wij helpen daar op alle mogelijke manieren bij. Zo is er aan het begin van de brugklas een huiswerkweek.

DSC_5931.jpg

Extra hulp per vak
De brugklas start met een spellingtest. Bij onvoldoende resultaten bieden we gedurende het schooljaar extra lessen spelling.

Ondersteuning op maat
Kinderen die extra zorg nodig hebben, kunnen dit nog voor het starten van het schooljaar samen met hun ouder(s)/verzorger(s) doorspreken met onze zorgcoördinator, mevr. Goedhart.

Lessen zelfvertrouwen
Verschillende docenten op het Meander College zijn opgeleid in het geven van lessen om het zelfvertrouwen te vergroten en de faalangst te verminderen. In klas 1 is er na de kerstvakantie een cursus zelfvertrouwen voor de leerlingen die zich hiervoor hebben aangemeld (in overleg met de mentor).

Verder zijn er voor zorg en begeleiding onder andere vertrouwenspersonen, decanen, orthopedagogen, remedial teachers en een ondersteuningsteam op het Meander College aanwezig. Meer hierover leest u in de schoolgids.

Passend onderwijs 
Alle scholen voor voortgezet onderwijs (VO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO) werken in de regio IJssel-Vecht samen om passend onderwijs voor elke leerling aan te bieden. Sinds 1 januari 2013 zijn door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen circa 150 samenwerkingsverbanden ingesteld die allen dezelfde taken en doelstellingen hebben gekregen. Lees meer over de intentie wet passend onderwijs.

klik hier om het animatiefilmpje te bekijken over de werking en uitvoering van deze wet: 'passend onderwijs in 3 minuten'.

Stel je vraag

Contact

Telefoonnummer:  (088) 850 77 70
E-mailadres: administratie@meandercollege.nl

Bezoekadres:
Meander College
Dobbe 37
8032 JW Zwolle

Postadres:
Meander College
Postbus 557
8000 AN Zwolle